Plánované vyhlásenie tendrov na vybudovanie prenosovej sústavy, India

V nadväznosti na už spomínaný plán Indickej vlády o postupnom zvyšovaní kapacít energie z obnoviteľných zdrojov bude v blízkej dobe vyhlásených niekoľko tendrov na vybudovanie nových vedení prenosovej sústavy v celkovej odhadovanej hodnote 5 mld. USD. Tieto tendre budú uverejnené na stránke: www.eprocure.gov.in

 

Predchádzajúca správa z 20.3.2019:

V rámci svojej energetickej politiky Indická vláda plánuje 13%-né zvýšenie taríf na energiu vyrobenú v elektrárňach na spaľovanie uhlia. Podobnými opatreniami a postupným prechodom na „zelené zdroje energie“ sa India snaží bojovať s alarmujúcim znečistením ovzdušia v krajine. Cieľom uvedenej politiky totiž je dosiahnuť kapacity z obnoviteľných zdrojov až 175GW do roku 2022. V súvislosti s tým je tiež vyhlásených niekoľko desiatok tendrov na: www.eprocure.gov.in