Privatizácia na Ukrajine 2016 – možnosti pre slovenských podnikateľov

Vážení podnikatelia,

Zastupiteľský úrad Kyjev informuje, že Fond štátneho majetku Ukrajiny plánuje v roku 2016 predať cca 450 objektov (20 veľkých podnikov, 50 stredných podnikov a 380 malých a stredných podnikov).

Harmonogram plánovanej privatizácie, zoznam objektov a informácia, ktorá sa týka podmienok privatizácie na Ukrajine sú uvedené tu: Privatizácia na Ukrajine 2016 – možnosti pre slovenské podnikateľské subjekty