Staňte sa dodávateľom spoločnosti GE Renewable Energy. Registrujte sa do 15. apríla 2019

Vážení podnikatelia,
nadnárodná spoločnosť GE Renewable Energy požiadala agentúru SARIO o spoluprácu pri identifikácii potenciálnych dodávateľov nasledovných komodít:
• Wind Turbine Engine House Cover Made of Composit
Material: Glass fiber and polyester resin based composite housing, installing electronic kit
• High strength fasteners / bolts
Material: 10.9 steel, size M36, 700 mm length, threaded on both ends, material supplier compliant with
ISO 898-1 standard
• Control cabinets
High voltage lab is required
• Cables & Cable harnesses
Length from 0,02m to 150m
• Small and large machined and fabricated parts
Material: Carbon, stainless steel, aluminum, plastic up to ~1500kg
• Castings
Material: Ductile iron, SSDI +18 tons
• Forged Shafts
Material: Cr, Ni, Mo, V heavily alloyed steel, dia 1800 mm x 2500 mm axis, 10 tons
• Bearings
Material: +3000 mm diameter forged steel ring
• Gearboxes and Drives
Material: steels, cast iron (housing)
• Turbine Tower
Material: steel plates

GE hľadá partnerov na dlhodobú spoluprácu, objemy výroby sa líšia v závislosti od produktu. Vzhľadom na jedinečný dizajn jednotlivých dielov však ide o malé až stredné série. Detailnejšia špecifikácia jednotlivých výrobkov bude záujemcom poskytnutá až po registrácii.
Uchádzači o spoluprácu musia spĺňať nasledovné minimálne kritériá (nepatrné odchýlky sú prípustné):
• Predchádzajúce skúsenosti s dodávkami do exportne-orientovanej nadnárodnej spoločnosti
• Minimálne 50 zamestnancov
• Ročný obrat na úrovni 3 mil. €
• Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001, funkčný systém riadenia kvality, preferuje sa kvalifikovaný
• Schopnosť komunikovať a pracovať s technickou dokumentáciou v anglickom jazyku

V prípade, ak máte záujem predstaviť Vašu spoločnosť nákupcom z GE Renewable Energy, pošlite nám
na adresu rdr@sario.sk firemnú prezentáciu v anglickom jazyku (v ppt resp. pdf formáte) a vyplnený
formulár. Podklady následne postúpime zástupcom GE Renewable Energy na posúdenie. Úspešní uchádzači budú pozvaní v mesiaci jún / júl 2019 na rokovanie do pobočky GE v Budapešti.
Uzávierka prihlášok: 15. apríla 2019

Bližšie informácie na tomto linku.