Tender – konzultačné služby pre verejné obstarávanie v Moldavsku

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) vyhlásila 6. 11. 2015 výzvu na prejavenie záujmu o poskytnutie konzultačných služieb pri zriaďovaní národného úradu pre verejné obstarávanie v Moldavskej republike.

“Tribunal Capacity Building for Public Procurement Review Body in Moldova”

Predpokladaný rozpočet projektu je 200 000 EUR (bez DPH). Realizácia projektu by sa mala začať v decembri 2015 a mala by trvať 24 mesiacov.

Projekt je financovaný z Fondu technickej spolupráce SR – EBOR (The Slovak Republic – EBRD Technical Cooperation Fund).

O získanie kontraktu sa môže uchádzať len konzultačná firma registrovaná na Slovensku. Experti musia byť občania SR alebo osoby s trvalým pobytom v SR. Štvrtina rozpočtu však môže byť použitá na financovanie služieb miestnych moldavských expertov alebo moldavských konzultačných firiem.

Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora sú zverejnené na webovej stránke:

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-49020.html

Termín na podanie návrhov je 20. 11. 2015.