Tender na dodávku elektromerov pre srbský štátny podnik Elektroprivreda Srbije

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnom tendri, ktorý vypísala Srbská republika prostredníctvom štátneho podniku Elektroprivreda Srbije. Predmetom tendra je dodávka elektromerov v rámci projektu obstarávania informačných technológii a meracej infraštruktúry. Uzávierka na predkladanie ponúk bola predĺžená do 18.marca 2015 do 12,00 h. Bližšie informácie o tendri je možné získať v prílohe alebo priamo na Zastupiteľskom úrade SR v Belehrade u pani Heleny Mravíkovej na e-mailovom kontakte helena.mravikova@mzv.sk.

pdf Tender_Elektroprivreda_Srbije