TENDER na nákup fliaš, Čierna Hora

Štátny vinársky podnik „13. Jul – Plantaže“ vyhlásil tender na nákup fliaš, podľa dodávok, v celkovej hodnote 2 613 722,00 Eur s DPH.

Dokumentácia k výberovému konaniu číslo 13-1151/17 je dostupná len v čiernohorskom jazyku a bola zverejnená na portáli verejného obstarávania, na adrese www.ujn.gov.me, dňa 16.03.2017. Kontaktná osoba: Dragana Stojović, telefón +382 20 658 103, e-mail: javnenabavke@plantaze.com

Ponuky k výberovému konaniu je možné zaslať doporučenou zásielkou na adresu Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora alebo elektronickou poštou v termíne do 11.4.2017 do 10:00 hod.