Tender na obnovu rušňového parku v Moldavsku

Moldavské železnice vypísali rámcový tender na obnovu rušňového parku a železničnej infraštruktúry.

“MOLDOVAN RAILWAYS RESTRUCTURING”

Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB a z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility). Celková hodnota projektu je 100,75 milióna EUR.

Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora tendra sú zverejnené na webovej stránke: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-151103d.html

Uzávierka tendra je 3. 8. 2016.