Tender – projekty pre komunálnu infraštruktúru

EBOR poskytne finančnú podporu na projekty v oblasti komunálnej infraštruktúry.
“Framework for Municipal Services Sector Project Preparation in the EBRD Advanced Transition Countries”
Projekt je financovaný zo zdrojov EBOR – Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky. Realizácia projektov by sa mala začať vo februári 2016. Vybraní konzultanti budú zapojení prostredníctvom rámcovej dohody s dobou platnosti až na dva roky.
Investičné projekty zahŕňajú financovanie opatrení na zlepšenie existujúcej infraštruktúry s cieľom zlepšiť služby, znížiť spotrebu energie a ostatných prevádzkových nákladov a podporovať komercializáciu a inštitucionálne reformy.
Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora tendra sú zverejnené na webovej stránke: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-48847.html
Termín ukončenia je 5. 11. 2015.