Tender turkménskeho štátneho koncernu “Turkmenchimiya” na výstavbu závodu na produkciu natrium sulfátu (síranu sodného)

Štátny koncern Turkmenchimiya predlžuje lehotu výberového konania na projektovanie a výstavbu výrobného závodu na produkciu síranu sodného „na kľúč“ s kapacitou 60 tisíc ton ročne, Balkánsky región, Turkménsko.

V prípade záujmu o účasť v predmetnom tendri je nevyhnutné prihlásiť sa v Štátnom koncerne Turkmenchimiya na adrese: Arčabiľ šaely (Арчабиль шаелы), 132, 4. posch., kanc. 417, Ašchabad, Turkménsko formou písomnej prihlášky s uvedením celého mena účastníka, jeho právneho štatútu, krajiny registrácie, bankového spojenia. Taktiež je nevyhnutné získať balík súťažných podkladov zaplatením 1150 amerických dolárov vrátane DPH alebo ekvivalent v manatoch s kurzom Centrálnej banky Turkménska (pre rezidentov Turkménska). Účet na prevod finančných prostriedkov bude uvedený pri podaní písomnej prihlášky. Termín podania súťažných ponúk je 30 pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie v novinách Neutrálne Turkménsko (Нейтральный Туркменистан).

Kontakty:

Tel. (+99312) 39 01 02, 39-01-58, 39-01-75

E-mail: turkmendokun@mail.ru