Tender verejného-komunálneho podniku Teplárne Šabac (Srbsko) platný do 10.9.2019

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o obstarávaní verejného-komunálneho podniku Teplárne Šabac na vykonávanie energetickej obnovy obytných budov v meste Šabac – dodávku a montáž termostatických ventilov a deličov. VKP Teplárne Šabac pozýva všetkých záujemcov, aby dodali svoje ponuky o vykonávaní energetickej obnovy obytných budov v meste Šabac

Ponuky sa predkladajú prostredníctvom portálu obstarávania EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj). EBOR používa elektronický systém obstarávania. Registrácia uchádzačov sa uskutoční prostredníctvom linku: https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html

Súťažná dokumentácia je zverejnená na portáli záujemcovia môžu doručiť ponuky do 10.09.2019 o 14:00 .

 

Zdroj