Tendre rozvojovej spolupráce v Somálsku (vodné hospodárstvo)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) informuje o možnosti zapojenia sa do tendrov v oblasti vodného hospodárstva v Somálsku. Predmetom oboch zmienených tendrov je ohodnotenie kvality vodných zdrojov a ich napojenie na existujúcu sieť distribúcie vodných zásob.

 

Bližšie informácie nájdete na odkazoch nižšie:

Project: Assessment of Ground Water Sources Potential and Possibility of Surface Water Sources for Hargeisa City

Project: Somaliland Urban Towns Water Tariff Study