Tendre v oblasti udržateľných zdrojov a zmeny podnebia, komunálnej infraštruktúry, výkonu a energie

EBOR poskytne finančnú podporu zameranú na oblasti udržateľných zdrojov a zmeny podnebia, komunálnej infraštruktúry, výkonu a energie.

“Sustainable Resource Initiative Policy Dialogue Framework Energy & Resources Window (Slovak funding)”

Program je financovaný zo zdrojov EBOR – Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky. Mal by sa začať vo februári 2016. Vybraní konzultanti budú zapojení prostredníctvom rámcovej dohody s dobou platnosti až na 34 mesiacov.

Program sa zameria na tri oblasti finančnej podpory. Týka sa to pomoci pri chápaní prioritných oblastí pre rozvoj politiky so zameraním na energiu, klimatickú odolnosť a integrovaný zdroj, poradenstvo pri politických a sektorových reformách a podpore budovania kapacít a zdieľania znalostí.

Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora tendra sú zverejnené na webovej stránke: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-49728.html

Termín ukončenia je 12. 11. 2015.