VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU TUNELOVÉHO PREPOJENIA (Srbsko)

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnom obstarávaní Riaditeľstva pre stavebné pozemky a výstavbu mesta Belehrad – technická dokumentácia výstavby tunela.

Predmetom verejného obstarávania je služba: technická dokumentácia na realizáciu tunelového prepojenia s kódom zo všeobecného slovníka obstarávania: 71300000-1 – technické služby. Poradové číslo verejného obstarávania 68/19.

Obstarávatelia: mesto Belehrad, mestská správa v Belehrade, sekretariát pre verejné služby a bývanie, Belehrad, Kraljice Marije 1 / XIII-XIV; Riaditeľstvo pre stavebné pozemky a výstavby Belehradu J.P, Belehrad, Njegoševa 84.

Súťažnú dokumentáciu je možné stiahnuť z Portálu pre verejné obstarávanie Správy pre verejné obstarávanie http://nabavke.beoland.com/, Portálu pre verejné obstarávanie v Belehrade http://www.beoland.com

Bližšie informácie
Ljubo Gluščević
email.: ljubo.gluscevic@beoland.com

Prípadne na ZU SR v Belehrade.

 

Zdroj