Ponuka na vybudovanie podmorského potrubia

Mexická spoločnosť, kontraktor Asian Pacific Development Corp., hľadá partnerskú spoločnosť pre vybudovanie 1600 km podmorských potrubí.

Zákazka bude rozdelená medzi 3 partnerské spoločnosti.

Váš záujem o spoluprácu notifikujte p. Petrovi Petianovi, ekonomickému diplomatovi SR v New Yorku, pripojte zároveň profil Vašej spoločnosti a adresu Vašej internetovej stránky.

Po prehodnotení záujemcov budú vybraní pozvaní na osobné stretnutie.

Kontakt:
Peter Petian
Embassy of the Slovak Republic to the U.S.
Head of Commercial & Economic Section in New York
801 Second Avenue, 12th Floor
New York, NY 10017
Tel: +1 212-286-8880, ext. 136
Mobile: +1 202-340-2388
E-mail: peter.petian@mzv.sk