Výrobca stanov a látok pre stany

Holandská spoločnosť Zara Tents hľadá na Slovensku výrobcu stanov, alebo výrobcov látok vhodných pre stany. Má záujem o spoluprácu formou rozšírenia svojej výroby alebo o priamy vykúp látok.

Podrobnosti o spoločnosti a jej produkcii sú na www.zaratents.com.

Pre viac informácií kontaktujte ZÚ SR v Haagu, p. Jana Becková, jana.beckova@mzv.sk