Rada pre konkurencieschopnosť potvrdila ambíciu posilniť ochranu spotrebiteľov EÚ