Seminár o možnostiach a aktuálnych otázkach obchodovania s Ruskou federáciou