Slávnostné otvorenie slovenského závodu firmy Gestamp