Slovensko britským investorom predstavilo svoj inovačný potenciál