Slovenský inovačný potenciál na „InnoV4te with Central Eastern Europe“ v Kanade