Medzinárodné tendre a verejné obstarávania

Slovenské podnikateľské subjekty majú možnosť zapojiť sa do verejných a súkromných výberových konaní v podobe tendrov, verejných obstarávaní vlád či medzinárodných organizácií na európskej aj celosvetovej úrovni.

Jedná sa o dodávky tovarov a služieb pre zahraničný verejný alebo podnikateľský sektor, ale aj o projekty Informačných centier zahraničnej rozvojovej spolupráce, spravidla určené na verejné obstarávanie na dodávku tovarov a služieb do krajín tretieho sveta, financované zo zdrojov nadnárodných subjektov.

Výber tendrov je zameraný na rôzne odvetvia priemyslu z rozličných teritórií, pričom za prioritné berieme krajiny podľa aktuálnej proexportnej politiky vlády SR.

  • Aktuálne tendre, projekty a dopyty zo zahraničia nájdete v časti Projekty a výzvy tohto portálu
  • Aktuálne informácie o tendroch a výzvach v EU aj na celosvetovej úrovni nájdete tu.
  • Informácie o odporúčaných tendroch vo vybraných teritóriách nájdete v sekcii vybrané tendre.
  • Tendre vyhlásené medzinárodnými organizáciami a inštitúciami v oblasti rozvojovej spolupráce 
  • Informácie o tendroch v rámci Colnej únie medzi Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom nájdete tu: tendre Colnej únie

Verejné obstarávania medzinárodných organizácií

MZVaEZ SR zverejňuje podrobné informácie na zorientovanie sa v portfóliách verejných obstarávaní medzinárodných organizáciách, okrem iných aj NATO, OSN či v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (IAEA/MAAE).

Informácie sú zverejnené na portále MZVaEZ SR tu.

Informácie o významných tendroch týchto organizácií sa tiež nachádzajú osobitne zdôraznené v sekcii ekonomických aktualít ministerstva.