Perspektívne trhy pre export podľa výrobkov

Predstavujeme Vám prehľad perspektívnych výrobkov vhodných pre vývoz do jednotlivých krajín sveta. Kombináciou ekonomicko-štatistickej analýzy a praktického prieskumu jednotlivých trhov vytvorilo pre slovenských podnikateľov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky praktický nástroj, pomocou ktorého je možné identifikovať, v ktorých krajinách je pravdepodobný nevyužitý dopyt po výrobkoch úspešných v slovenskom exporte.

Výrobky uvedené v materiáli sú prevažne uvádzané na štvrtej úrovni colnej klasifikácie (HS4). Pri jednotlivých krajinách je uvádzané, v ktorých komoditách prebieha rast záujmu o výrobky z dovozu a v ktorých by slovenskí výrobcovia mohli získať alebo zlepšiť svoj podiel na trhu. Prihliada sa pri tom aj na konkurencieschopnosť slovenskej výroby v zahraničí a veľkosť, koncentráciu a trend rastu daného trhu.

Materiál je pre Vás dostupný v prehľadnom formáte PDF tu: Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít a jeho interaktívna verzia s vyhľadávaním podľa krajín a výrobkov sa pripravuje.