Služby Sekcie cestovného ruchu (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)

Marketing a propagácia cestovného ruchu

Všetky kompetencie a úlohy v oblasti marketingu a štátnej propagácie cestovného ruchu Slovenskej republiky spadajú v súčasnosti pod Sekciu cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej Republiky (SCR MDV SR).  Túto činnosť vykonáva pomocou týchto nástrojov a služieb:

 • výstavy a veľtrhy pre oblasť cestovného ruchu
 • národný turistický portál Slovenska www.slovakia.travel a sociálne siete
 • medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu
 • vydávanie propagačných materiálov

 

Výstavy a veľtrhy pre oblasť cestovného ruchu

Sekcia cestovného ruchu poskytuje v oblasti propagácie cestovného ruchu Slovenska možnosť spoluúčasti v národnom stánku Slovenskej republiky na zahraničných veľtrhoch a výstavách.

SCR si vyhradzuje právo zmeny plánu veľtrhov a výstav, výberu spoluvystavovateľov, stanovenie poradia náhradníkov, umiestnenie spoluvystavovateľov v rámci stánku, právo prípadnej zmeny projektu a stanovenie podmienok prezentácie.

Viac informácií o veľtrhoch a výstavách nájdete tu.

Národný turistický portál Slovenska www.slovakia.travel a sociálne siete

Slovakia.travel je oficiálny propagačno-informačný webový portál, ktorý  propaguje Slovensko ako destináciu cestovného ruchu. Návštevníkom poskytuje denne aktualizované informácie o turistickej ponuke na Slovensku – destináciách, turistických atrakciách, podujatiach, novinkách, doprave a ubytovaní. Portál má 7 jazykových mutácií – slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina, poľština, ruština a čínština. Súčasťou portálu je plánovač ciest a výletov, ako aj prepojenie na sociálne siete.

 

Medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu

Spolupráca krajín V4 na tretích trhoch je zameraná na cieľavedomé pôsobenie krajín stredoeurópskeho regiónu na vzdialených trhoch.

Cieľom spoločných marketingových aktivít je upevnenie pozície a získanie konkurenčnej schopnosti krajín a ich presadenie sa na týchto trhoch.

Krajiny V4 realizujú spoločné marketingové a propagačné aktivity na vzdialených trhoch od roku 2003. K trhom s prioritným zameraním v súčasnosti patria Spojené štáty americké, Kanada, Ruská federácia a Spoločenstvo nezávislých štátov, krajiny juhovýchodnej Ázie a krajiny Blízkeho východu.

Krajiny V4 prezentujú spoločne 6 produktových skupín:

 • hlavné mestá,
 • historické mestá,
 • UNESCO pamiatky,
 • židovské pamiatky,
 • kúpele
 • a MICE (podujatia konferenčného turizmu – meetings, incentives, conventions and exhibitions).

 

Marketing a propagáciu cestovného ruchu realizujú krajiny prostredníctvom vybraných nástrojov:

 • účasť na workshopoch, prezentáciach a roadshow CR,
 • organizácia infociest pre novinárov,
 • realizácia poznávacích ciest pre touroperátorov,
 • tlač a distribúcia spoločných propagačných materiálov a máp,
 • internetová prezentácia,
 • výmena štatistických údajov,
 • e-learning.

Viac informácií nájdete tu.

Vydávanie propagačných materiálov

Sekcia cestovného ruchu v rámci edičnej činnosti poskytuje propagačné materiály Slovenska ako turistickej destinácie v tlačenej aj online forme.