Vyhľadanie obchodného partnera v zahraničí

SARIO pomáha slovenským aj zahraničným firmám získať tie najlepšie príležitosti spolupráce, join-venture, subkontraktingu, technologickej kooperácii, R&D, výmene know-how, obchodnej výmeny a podobne. Jedná sa o službu Business Partner Search Profile.

Vyplnením online formulára (prípadne vyplnením tohto dokumentu a jeho zaslaním na adresu trade@sario.sk) SARIO začína riešiť Váš dopyt. Riešenie dopytov podnikateľských subjektov z domáceho prostredia ako aj zo zahraničia, v spolupráci s MZV a EZ SR (podnikateľské centrum) a s regionálnymi kanceláriami SARIO sú v zmysle zadávateľa dopytu vyhľadané spoločnosti na potenciálnu kooperačnú spoluprácu.

Len kompletným a pravdivým vyplnením formulára umožníte pracovníkom SARIO kvalitne spracovať Vašu požiadavku. Výsledok dopytu agentúra SARIO oznámi do 30 pracovných dní. Formulár nájdete v prílohe na stiahnutie.