Spolupráca s japonskou firmou na výrobe plastových súčiastok