Štipendista OECD z Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa podelil o výsledky svojho výskumu