Stretnutie s novinármi k predsedníctvu SR v Rade OECD na ministerskej úrovni v Paríži