Stretnutie štátneho tajomníka MZVEZ SR F. Ružičku s členmi Rady Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory SR