Tendre pre vybudovanie kruhových objazdov v Albánsku, v Tirane