x

Podnikateľská misia do Nemecka v rámci veľtrhu Anuga 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pozýva podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti  potravinárskeho a gastronomického sektora na podnikateľskú misiu […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne október 2019 podnikateľskú misiu do Kazane a Naberežnych Čelnov, […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Bieloruska spojená s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 17. – 20. september 2019 podnikateľskú misiu do […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Argentíny a Čile spojená s pracovnou návštevou štátneho tajomníka MZVaEZ SR L. Parízka v Argentíne a Čile

PODNIKATEĽSKÁ MISIA BOLA NA ZÁKLADE POKYNU MZVEZ SR A Z DÔVODU AKTUÁLNEHO POLITICKÉHO A HOSPODÁRSKEHO VÝVOJA ZRUŠENÁ! ZA PRÍPADNÉ KOMPLIKÁCIE SA OSPRAVEDLŇUJEME. CieľRozvoj ekonomických vzťahov SR s Argentínou a Čile. Sektorové zameranie poľnohospodárska technika výstavba infraštruktúry, cestné stroje, stavebné stroje spotrebný tovar, potraviny genetika energetika veda a výskum, inovácie rozvoj startrup-ového ekosystému v podmienkach SR Predbežný program misie 14.7.2019  Viedeň, RakúskoOdlet […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Gruzínska

 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v novembri 2019 zorganizovať podnikateľskú misiu do Tbilisi, Gruzínsko. Predbežný termín: […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Jekaterinburgu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 7. – 10. júl 2019 podnikateľskú misiu do Jekaterinburgu, Ruská […]

Čítať viac

Čínska podnikateľská misia na Slovensku

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovanýv rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ pozýva podnikateľov na obchodno-investičnú konferenciu pri príležitosti  prijatia Delagácie z Cangzhou […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Moskvy spojená s návštevou environmentálneho veľtrhu WasteTech

V Ruskej federácii, ktorá ročne vyprodukuje približne 70 miliónov ton odpadu, nebola problematika recyklácie až donedávna riešená. Jej akútnosť začína byť v súčasnosti registrovaná aj na najvyššej úrovni, čoho dôkazom je aj v roku 2017 schválené nariadenie prezidenta Ruskej federácie O stratégii ekologickej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 2025 kladúcej dôraz na triedenie a recykláciu odpadov, okrem iného prostredníctvom poskytovania […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Kuvajtu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR,  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a SOPK pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu do Kuvajtu,  ktorá sa uskutoční pri príležitosti pracovnej  návštevy štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR L. Parízka v Kuvajte v dňoch 8. – 10. júla […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Vietnamu

Cieľ:Nadviazanie obchodných kontaktov s cieľom preskúmať možnosti exportu výrobkov, resp. služieb do daného teritória. Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci s B2B rokovaní s vietnamskými partnermi a prezentáciami podnikateľského prostredia vo Vietname. Sektorové zameranie: Separácia a recyklácia odpadov; Výroba energie z OZ; Riešenia na úsporu energie; Čistenie odpadových vôd; Výroba stavebných materiálov z recyklátov; Recyklovateľné a biologicky odbúrateľné obaly […]

Čítať viac