x

Podnikateľská misia do Indie počas podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo a 28th Convergence India 2020

Nový termín konania: 18. – 23. október 2020! Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v októbri […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Petrohradu pri príležitosti Dní priemyslu a inovácií

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v novembri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Petrohradu, Ruská federácia. Cieľová skupina: Slovenské […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Nórska pri príležitosti podujatia Oslo Innovation Week 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v septembri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Osla, Nórsko. Cieľová skupina Slovenské malé […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Moskvy pri príležitosti veľtrhu World Food Moscow 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v septembri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Moskvy pri príležitosti konania veľtrhu […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Ivanova, Ruská federácia

Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná štruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ., organizuje v spolupráci s Centrom pre rozvoj podnikania a podporu exportu Ivanovskej oblasti v termíne 27.—31. júl 2020 podnikateľskú misiu […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Kuvajtu

Podujatie bude z dôvodu aktuálnej situácie presunuté na október, o novom dátume Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Kuvajte pozýva slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do štátu Kuvajt s termínom konania 5.-8. apríla 2020. Partnerom na kuvajtskej strane bude Autorita pre podporu priamych zahraničných investícií […]

Čítať viac

MWC Barcelona 2020 — Návšteva prestížnej výstavy najnovších inovácií

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovanýv rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje vo februári 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Barcelony, Španielsko. Cieľová skupina: […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Indie počas podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v júli 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do New Delhi, […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Kazachstanu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu do Kazachstanu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti konania 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou v dňoch 20. – 22. januára 2020 v Nur-Sultane (Kazachstan). Slovenskú delegáciu […]

Čítať viac

Podnikateľská misia na China International Import Expo

OrganizátorSARIO, Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, Ministerstvo hospodárstva SR, ZÚ Peking, Kancelária Čínskeho medzinárodného importného veľtrhu, Národné výstavné a kongresové centrum v Šanghaji pod záštitou Ministerstva obchodu Čínskej ľudovej republiky a Lokálnej mestskej vlády mesta Šanghaj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vám dovoľuje dať do pozornosti možnosť sprevádzať pána Richarda Rašiho, […]

Čítať viac