x

Podnikateľská misia do Bieloruska spojená s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 17. – 20. september 2019 podnikateľskú misiu do […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Gruzínska

 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v novembri 2019 zorganizovať podnikateľskú misiu do Tbilisi, Gruzínsko. Predbežný termín: […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Moskvy spojená s návštevou environmentálneho veľtrhu WasteTech

V Ruskej federácii, ktorá ročne vyprodukuje približne 70 miliónov ton odpadu, nebola problematika recyklácie až donedávna riešená. Jej akútnosť začína byť v súčasnosti registrovaná aj na najvyššej úrovni, čoho dôkazom je aj v roku 2017 schválené nariadenie prezidenta Ruskej federácie O stratégii ekologickej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 2025 kladúcej dôraz na triedenie a recykláciu odpadov, okrem iného prostredníctvom poskytovania […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne október 2019 podnikateľskú misiu do Kazane a Naberežnych Čelnov, […]

Čítať viac

Podnikateľská misia Českej republiky počas veľtrhu Ampér

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v marci 2019 zorganizovať podnikateľskú misiu do Českej republiky v rámci […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Talianska — Miláno 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’pozýva slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Milána,ktorá sa uskutoční 7.—9. mája 2019. Cieľom účasti slovenských spoločností na misii je prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a zvýšenia exportu slovenských produktov do zahraničia. Organizátor podnikateľskej misie:Agentúra SARIO v rámci […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Jekaterinburgu spojená s návštevou veľtrhu INNOPROM

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 8. – 11. júl 2019 podnikateľskú misiu do […]

Čítať viac

Podnikateľská misia z Permského kraja v Slovenskej republike

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 19.—20. marca 2019 biznis fórum pri príležitosti návštevy […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Rakúska – Viedeň 2019

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Viedne, ktorá sa bude konať v termíne 14.-15.2.2019. Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu ‘Podpora […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Permu (Ruská federácia)

Sektor: Chemický a spracovateľský priemysel Drevospracujúci priemysel Drevospracujúci priemysel, nábytok Hutnícky priemysel, materiály Strojárstvo Popis akcie:   Enterprises of the Perm Region are interested in expanding trade and economic contacts with partner enterprises of foreign countries. The Perm region is economically developed and investment-attractive region of the Russian Federation. Mutual foreign trade turnover of the […]

Čítať viac