x

Podnikateľská misia do Moskvy spojená s návštevou environmentálneho veľtrhu WasteTech

V Ruskej federácii, ktorá ročne vyprodukuje približne 70 miliónov ton odpadu, nebola problematika recyklácie až donedávna riešená. Jej akútnosť začína byť v súčasnosti registrovaná aj na najvyššej úrovni, čoho dôkazom je aj v roku 2017 schválené nariadenie prezidenta Ruskej federácie O stratégii ekologickej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 2025 kladúcej dôraz na triedenie a recykláciu odpadov, okrem iného prostredníctvom poskytovania […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Vietnamu

Cieľ:Nadviazanie obchodných kontaktov s cieľom preskúmať možnosti exportu výrobkov, resp. služieb do daného teritória. Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci s B2B rokovaní s vietnamskými partnermi a prezentáciami podnikateľského prostredia vo Vietname. Sektorové zameranie: Separácia a recyklácia odpadov; Výroba energie z OZ; Riešenia na úsporu energie; Čistenie odpadových vôd; Výroba stavebných materiálov z recyklátov; Recyklovateľné a biologicky odbúrateľné obaly […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Nórska a na Island

Sektorové zameranie:IKT, smart cities, inovácie, Priemysel 4.0, životné prostredie  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pozýva podnikateľské subjekty […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Pekingu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 14.—18. Apríla  2019 podnikateľskú misiu do Pekingu v rámci […]

Čítať viac

PODNIKATEĽSKÁ MISIA DO STREDNEJ AFRIKY (Kamerun a Ghana), 29. apríl 2019

V dňoch 29.apríla – 03.mája 2019 sa uskutoční pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR L. Parízka v krajinách Kamerun a Ghana, spojená s podnikateľskou misiou. Partnerom pri zabezpečovaní podnikateľskej misie je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Cieľom účasti slovenských spoločností je  možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť na obchodnom fóre/seminári v […]

Čítať viac

Podnikateľská misia zo Saska

Miesto: Rivers club, Tyršovo nábrežie 12, Bratislava (B2B Stretnutia) Hotel Falkensteiner, Pilárikova 5, Bratislava (1. časť programu, kapacitne obmedzená) Pri príležitosti podnikateľskej misie zo Saska (Nemecko) organizovanej Drážďanskou obchodnou a priemyselnou komorou spoluorganizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podnikateľské fórum, ktoré sa uskutoční v Rivers clube (Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava). Hlavným cieľom podujatia […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do mesta Gdansk, Poľsko

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ SR vo Varšave a s podporou Slovensko-poľskej obchodnej komory pozývajú slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do mesta Gdansk v Poľsku. Cieľom účasti slovenských spoločností je prezentovať svoje podnikateľské aktivity, posilniť existujúce vzťahy a nadviazať nové obchodné kontakty, ktoré budú nápomocné pre ich proexportnú činnosť. Súčasťou misie […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Nice a Monaka

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje v spolupráci so ZÚ SR v Paríži v termíne 05.-08. marca 2019 podnikateľskú misiu do Monaka a Nice. Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je prezentácia svojej podnikateľskej činnosti a nadviazanie obchodných kontaktov s cieľom preskúmať možnosti exportu výrobkov, resp. služieb do daného teritória.Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Rakúska – Viedeň 2019

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Viedne, ktorá sa bude konať v termíne 14.-15.2.2019. Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu ‘Podpora […]

Čítať viac

Podnikateľská misia z Indie

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje v termíne 6. februára 2019 podnikateľské fórum pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Indie. Podnikateľská misia je zameraná hlavne na automobilový priemysel.Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť indickým partnerom v oblasti automobilového priemyslu a nadviazať obchodné kontaktyza účelom uzatvorenia obchodných kontraktov a […]

Čítať viac