x

Podnikateľská misia do Rakúska – Viedeň 2019

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Viedne, ktorá sa bude konať v termíne 14.-15.2.2019. Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu ‘Podpora […]

Čítať viac

Podnikateľská misia z Indie

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje v termíne 6. februára 2019 podnikateľské fórum pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Indie. Podnikateľská misia je zameraná hlavne na automobilový priemysel.Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť indickým partnerom v oblasti automobilového priemyslu a nadviazať obchodné kontaktyza účelom uzatvorenia obchodných kontraktov a […]

Čítať viac

Podnikateľská misia z Dánska

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 25. januára 2019 biznis fórum v Bratislave […]

Čítať viac

Podnikateľská misia z Permského kraja v Slovenskej republike

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 19.—20. marca 2019 biznis fórum pri príležitosti návštevy […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Indie

Pri príležitosti konania 10. Medzivládnej komisie medzi Slovenskoma Indiou organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MH SR a ZÚ Dilí v termíne 12.—14. február 2019 podnikateľskú misiu do Indie. Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontaktys cieľom preskúmať možnosti exportu výrobkov do Indie. Pre […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Permu (Ruská federácia)

Sektor: Chemický a spracovateľský priemysel Drevospracujúci priemysel Drevospracujúci priemysel, nábytok Hutnícky priemysel, materiály Strojárstvo Popis akcie:   Enterprises of the Perm Region are interested in expanding trade and economic contacts with partner enterprises of foreign countries. The Perm region is economically developed and investment-attractive region of the Russian Federation. Mutual foreign trade turnover of the […]

Čítať viac

Indická podnikateľská delegácia na Slovensku

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom na Slovensku a Indickou obchodnou a kultúrnou komorou si dovoľujú informovať odbornú podnikateľskú verejnosť o organizovaní podnikateľskej misieindických spoločností na Slovensko. Iniciátorom misie je Združenie indického priemyslu, ktorý od svojho vzniku v roku 1895 patrí ku kľúčovým združeniam s členskou základňou viac než 8 300 členov. Cieľom podujatia bude snaha aktívnejšie podporiť […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Fínska

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ a v spolupráci zo ZÚ SR v Helsinkách organizuje v dňoch 20.-22. novembra 2017 podnikateľskú misiu do Fínska. Podnikateľská misia je určená pre malých a stredných podnikateľov mimo Bratislavského kraja, ktorí pôsobia v nasledujúcich sektoroch: robotika automotive IKT čisté a zelené technológie strojárstvo súvisiace odvetvia  Slovenské spoločnosti […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Mexika

Registrácia je ukončená, ďakujeme za záujem! Agentúra SARIO pozýva podnikateľov na misiu do Mexika,ktorá sa uskutoční pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SRAndreja Kisku v dňoch 21. – 24. novembra 2017. CIEĽNadviazanie a rozvoj obchodných a investičných partnerstiev, účasť na podnikateľských fórach. SEKTOROVÉ ZAMERANIE energetika, energetické strojárstvo, obnoviteľné zdroje energií automobilový priemysel a súvisiace podsektory inovácie a high-tech sú vítané […]

Čítať viac

Slovensko – bieloruské podnikateľské fórum

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 27. — 28. apríla 2017 sa uskutoční oficiálna návšteva premiéra Bieloruskej republiky p. Andreja Kobjakova na Slovensku. Ako súčasť oficiálnej návštevy organizuje agentúra SARIO vo svojich priestoroch 27. apríla 2017 v poobedňajších hodinách podnikateľské fórum zamerané na prezentáciu a bilaterálne rokovania […]

Čítať viac