x

Veľtrh Gulfood Dubaj, Spojené arabské emiráty

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, ktorý sa bude konať v termíne 18. — 22. februára 2018. Cieľová skupina: malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja Organizáto

Čítať viac

WorldBuild Moscow / MosBuild 2018 – Medzinárodná výstava stavebných a dokončovacích materiálov

MosBuild je najväčšou výstavou stavebných a dokončovacích materiálov v Rusku. MosBuild je skvelou platformou pre slovenské firmy, aby exportovali a rozvíjali svoje podnikanie do Ruska a aby získali nové kontakty. Výstava má celkovo 12 produktových odvetví: • Stavebné materiály • Stavebné zariadenia a nástroje • Farby a ozdobné omietky • Kúpeľne • Keramika • Záclony, […]

Čítať viac

FOODEXPO – Medzinárodný veľtrh potravín, nápojov a potravinárskych technológií a zariadení, Atény, Grécko

Medzinárodný veľtrh potravín, nápojov ako aj potravinárskych technológií a zariadení FOODEXPO sa za svoju pomerne krátku dobu existencie (jeho prvý ročník sa uskutočnil v r. 2014) dokázal vypracovať na najlepší potravinársky veľtrh v Grécku. Podľa médií ako aj podľa jeho organizátora ide o najvýznamnejší potravinársky veľtrh v celom regióne juhovýchodnej Európy.   V poradí 5. […]

Čítať viac

Poľnohospodárstvo pre 21. storočie – Prezentácia slovenských inovatívnych poľnohospodárskych technológií v Moldavsku

Vážení podnikatelia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prezentáciu slovenských inovatívnych poľnohospodárskych technológií v Moldavsku, ktorá sa uskutoční 17. októbra 2017 v Kišiňove a je určená pre slovenské firmy pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva, s dôrazom na inovatívne technológie a organické poľnohospodárstvo. Termín je zvolený tak, aby mohli slovenské firmy využiť možnosť účasti na veľtrhoch Farmer […]

Čítať viac

FORUM AGENTI MILÁNO 2017

    Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje informovať slovenských podnikateľov o možnosti zúčastniť sa na najväčšom veľtrhu obchodných agentov v Miláne. Obchodný agenti plnia v talianskom biznise podstatnú úlohu pri vstupe na trh a sprostredkovaní kontaktov s potenciálnymi partnermi pre ďalší rozvoj vášho podnikania. Každému registrovanému záujemcovi bude poskytnutý stánok s rozlohou 6 m2 pre propagáciu spoločnosti […]

Čítať viac

Central & Eastern European Automotive Forum 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)Vám dáva do pozornosti podujatie Central & Eastern European Automotive Forum, organizované spoločnosťou Adam SmithConferences na 16.-17. októbra v Prahe. Pridajte sa k viac ako 260 účastníkom z popredných automotive firiem, OEM, dodávateľov, predajcov a zástupcov vlády, ktorí budú diskutovať o výzvach a príležitostiach v automobilovom priemysle! Budete mať […]

Čítať viac

Účasť na havanskom veľtrhu FIHAV 2017

Ponúkame slovenským podnikateľom možnosť predstaviť svoju firmu v spoločnom slovenskom stánku na 35. Medzinárodnom havanskom veľtrhu FIHAV 2017 a nájsť tak potenciálnych obchodných partnerov na rastúcich trhoch celej Latinskej Ameriky. Slovenská účasť na FIHAV 2017 bude mať formát spoločného stánku slovenských vystavovateľov koordinovaného agentúrou SARIO z poverenia Ministerstva hospodárstva SR. Pre slovenský stánok je rezervovaná výstavná plocha s rozmerom 135 […]

Čítať viac

Interlight Moskva 2017

Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podporainternacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácieMSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými […]

Čítať viac

Brno — Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov – spoluvystavovateľov  na možnú prezentáciuv rámci spoločnej expozície na 59. Medzinárodnom strojárskom veľtrhuv Brne, ktorý sa bude konať v termíne 9.—13. 10. 2017 s významnouštátnou finančnou podporou. Cieľom účasti slovenských spoločností na spoločnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom […]

Čítať viac

Medzinárodná výstava a konferencia o nových technológiách v poľnohospodárstve Agritech Israel 2018

Vážení podnikatelia, spoločnosť Kenes-exhibitions Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu spojenú s výstavou ktorá sa bude konať v Izraeli. Hlavnou témou 20.  ročníka úspešného podujatia, ktoré sa uskutočňuje raz za tri roky, bude „Poľnohospodárstvo v púštnych a polopúštnych oblastiach“. Veľtrh vytvára priestor na oboznámenie sa s novými technológiami v poľnohospodárstve, živočíšnej výrobe ale aj v spracovaní a v produkcii potravín. Veľtrh a konferencia sú tradične platformou […]

Čítať viac