„Úloha a význam štátneho úverovania s cieľom stimulovať export tovarov a služieb“