Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)v obci Koceljeva