Databáza nástrojov verejných inštitúcií v SR na podporu podnikania

Databáza nástrojov verejných inštitúcií v SR na podporu podnikania poskytuje informácie o nástrojoch verejných a súkromných inštitúcií v Slovenskej republike, ktoré sú primárne určené na aktívnu podporu podnikania.

Databáza uľahčuje podnikateľskej verejnosti komunikáciu s orgánmi verejnej správy. Vďaka selektívnemu vyhľadávaniu podnikateľa v konkrétnom sektore nasmeruje na tú verejnú inštitúciu, ktorá mu ponúka pomocnú ruku v zvolenej oblasti.

Prevádzkovateľom databázy je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.