Manuál slovenského exportéra

EXIMBANKA SR s cieľom podávať pomocnú ruku exportérom a poskytovať im bezplatné poradenstvo v oblasti exportu, pripravila v spolupráci so zástupcami akademickej obce, podnikateľských zväzov a komerčných bánk pre slovenských exportérov novinku – Manuál slovenského exportéra, ktorý by mal slúžiť ako základná pomôcka pre exportérov pri realizácii ich biznisu za hranice Slovenska.

Obsah tejto príručky pokrýva informácie, skúsenosti a rady z praxe zahraničného obchodu, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie realizácie zahraničnoobchodných operácií určených na predaj tovarov (prípadne služieb a prác) do zahraničia, s cieľom zvýšenia erudovanosti podnikateľov pôsobiacich v oblasti zahraničného obchodu.

Základná štruktúra obsahu publikácie:

  • Výber obchodného partnera a preverenie jeho bonity ako rozhodujúci prvok eliminácie rizík v predzmluvných vzťahoch
  • Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
  • Dodacie podmienky a dokumenty v medzinárodnom obchode
  • Riziká v medzinárodnom obchode
  • Platobné podmienky, kreditné riziká a možnosti  financovania medzinárodného obchodu
  • Realizácia vývoznej obchodnej operácie v praxi
  • Systematizácia inštitucionálnej pomoci exportérom v podmienkach SR

Manuál slovenského exportéra si môžete stiahnuť TU.