Webinár – možnosti exportu, spolupráce, presadenia na trhu Ruskej federácie