WIPO Global Awards – možnosť prihlásenia sa do súťaže pre malé a stredné podniky SR