Databáza exportérov

Pre zviditeľňovanie slovenských exportných firiem prostredníctvom siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí MZVaEZ SR eviduje na svojom webe zoznam registrovaných exportných firiem podľa odvetví na adrese http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/slovenske_exportne_firmy. Na tejto adrese je k dispozícii i formulár za účelom registrácie takejto spoločnosti.

Vašu spoločnosť môžete zaregistrovať aj prostredníctvom tohto formuláru. V prípade ponuky pre Vás, budete kontaktovaní agentúrou SARIO.