Exportné financovanie, záruky, poistenie, riziká

Exportno-importná banka SR je špecializovanou bankovou inštitúciou na podporu exportu.

Pre zorientovanie sa v produktoch Eximbanky SR uvádzame ich štruktúru, viac informácií k jednotlivým produktom a službám získate kliknutím na príslušný odkaz:

 • Priame úvery
  • Odberateľské úvery
  • Priame úvery na podporu exportu
  • Priame úvery na investície v zahraničí
  • Priame úvery na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry
  • Priame úvery na pohľadávky z vývozu (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé)
 • Refinančné úvery na podporu vývozu
 • Bankové záruky
  • Platobné bankové záruky
   • Záruka za platobnú podmienku
   • Záruka za úver
  • Neplatobné banková záruka
   • Záruka za ponuku
   • Záruka za dobré prevedenie
   • Záruka za vrátenie platby vopred
   • Záruka za zádržné
   • Záruka za záručnú dobu
 • Poistenie exportu
  • Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru
  • Poistenie dodávateľského úveru
  • Poistenie odberateľského úveru
  • Poistenie výrobného rizika
  • Poistenie úveru na predexportné financovanie
  • Poistenie investície
  • Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou
  • Poistenie akreditívu
  • Poistenie bankovej záruky
  • Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia
  • Poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu  – elektronický poistný produkt pre MSP