Podpora vývozu veľkých investičných celkov

S cieľom dosiahnuť synergiu viacerých exportérov pri vývoze veľkých investičných celkov, prípadne pri hlásení sa do tendrov a veľkých zákaziek v zahraničí vznikajú exportné združenia a aliancie. Združujú sa v nich podniky z rôznych sektorov a tak sú schopné vygenerovať širokú ponuku produktov a služieb. Obvykle sa jedná o budovanie náročných infraštruktúrnych projektov v oblasti dopravy, energetiky a pod.

Príkladom dlhodobo fungujúceho exportného združenia je české Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC). Na základe skúseností SDIC z iniciatívy agentúry SARIO vzniká podobné združenie aj na Slovensku.

Združenie dodávateľov investičných celkov (ZDIC)

Čo je ZDIC?

ZDIC je dobrovoľné združenie spoločností (členov), ktorého cieľom je prostredníctvom spoločných aktivít exportovať ich produkty a služby do zahraničia.Spojením viacerých spoločností sa dosiahne vyššia úspešnosť v prieniku a pôsobení na zahraničných trhoch. Pretože pri vývoze veľkých exportných projektov jedna spoločnosť zväčša nie je schopná pokryť veľkú exportnú zákazku. V nasledujúcich bodoch získate prehľad o prínosoch účasti v združení pre spoločnosti.

Stanovy ZDIC

Zníženie rizika a nákladov spojených s vývozom na zahraničné trhy

Spoločnosti v združení začínajú vyvážať na nové cieľové trhy, pričom združenie spoločne zdieľa niektoré náklady (náklady na marketing, vyjednávania a podobne). Spoločnosť diverzifikuje svoje zahraničné odbytištia tak, že členovia združenia sa spoločne zamerajú na viacero cieľových zahraničných trhov. TIP: rozšírenie exportných trhov.

Zvýšenie zisku pre spoločnosti

Spojením členov v združení dochádza k zvýšeniu ziskovosti pre spoločnosti prostredníctvom úspor, rozvojom exportnej stratégie a dosahovaním stabilnej úrovne vývozu. V tejto súvislosti môžu členovia združenia zdieľať technológie, distribučné kanály, dodávateľov a pod. Členovia združenia nemusia budovať svoje vlastné exportné oddelenie. Združenie pre svoje členské spoločnosti vytvorí exportnú stratégiu, na základe ktorej členovia aktívne rozvíjajú export. TIP: zdieľanie technológií.

Zvýšenie know-how

V rámci združenia dochádza k zjednodušeniu tokov nápadov a informácií medzi jeho členmi. Členovia združenia aktívnou exportnou politikou zvyšujú pravdepodobnosť úspechu na zahraničných trhoch. TIP: brainstorming v rámci združenia zvyšuje know-how spoločností.

Zvyšovanie efektivity jednotlivých spoločností

Spolupráca spoločností v rámci združenia umožňuje využívať úspory, ktoré v rámci znižovania nákladov spoločnosti v združení dosiahli. K týmto úsporám by sa spoločnosti samostatne nedopracovali. Úspory vznikajú nie len spojením finančných a ľudských zdrojov ale aj zdieľaním informácií a skúseností spoločností pri ich exportných aktivitách. TIP: zdieľanie skúseností, ktoré následne podporia export každej spoločnosti.

Staňte sa členom ZDIC

Ak máte záujem stať sa členom Združenie dodávateľov investičných celkov, vyplňte krátky registračný formulár.