Podpora inovácií zo štrukturálnych fondov EÚ

HORIZONT 2020 je názov programu Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií.  Horizont 2020 je od roku 2014 na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa napĺňajú záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Európskeho inovačného a technologického inštitútu. Vyčlenený rozpočet  je 77 028,3 mil. eur.

Pre viac informácií ohľadom podpory zo štrukturálnych fondov EÚ kliknite na detail programu Horizont 2020.

Zdroj