Podpora inovácií zo štrukturálnych fondov EÚ

HORIZONT 2020 je názov programu Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií.  Horizont 2020 je od roku 2014 na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa napĺňajú záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Európskeho inovačného a technologického inštitútu. Vyčlenený rozpočet  je 77 028,3 mil. eur.

Pre viac informácií ohľadom podpory zo štrukturálnych fondov EÚ kliknite na detail programu Horizont 2020.

Európska komisia predstavila návrh nového programového obdobia v hodnote €100 biliónov na financovanie výskumu a inovácií pod názvom Horizon Europe (2021-2027). Program bude spustený 21. januára 2021.  Bližšie informácie o osi priorít programového obdobia nájdete na stránke Horizon Europe.

Aktualizované 14.1.2020.