Základné informácie o teritóriu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pravidelne pripravuje súhrnné a aktualizované ekonomické informácie zo štátov sveta. Základné informácie o teritóriu spolu s ekonomickým prehľadom sú dostupné na stránke ministerstva.

Analýzy vybraných krajín pripravuje aj SARIO, základná analýza teritória obsahuje údaje o vývoji a perspektívach danej ekonomiky, podmienkach pre podnikanie, štatistikách zahraničného obchodu, exportných a investičných príležitostiach, legislatívnych normách zahraničného obchodu, rovnako tu nájdete užitočné internetové odkazy, registre a databázy.

Odporúčané zdroje informácií o zahraničných trhoch:

  • nástroj Európskej komisie, ktorý koncentruje všetky aktuálne dostupné  informácie o podmienkach vývozu a pre prístup na trhy Market Access Database a inštruktážne video v slovenskom jazyku
  • Jednotné kontaktné miesta -Portál na ktorom získate všetky potrebné informácie a vybavíte formality online
  • užitočné kontakty v teritóriu sú zastupiteľské úrady SR a honorárne konzuláty
  • aktuálne informácie o vzájomnej obchodnej výmene so zahraničnými teritóriami na stránke MH SR

Jednotlivé ekonomické informácie z teritórií sú dostupné na týchto linkoch:

Európa:

Severná Amerika:

Južná Amerika:

Ázia:

Afrika:

Austrália a Oceánia:

Aktualizované 14.1.2020

Zdroj