Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o predaji štátneho podniku – prístav v Novom Sade.